4.1 Iskubeddelka halbeegyada
In la iskubebedelo halbeegyada ma aha wax dhib badan haddii aad adeegsato shaxda hoos ku qoran.Halbeegga weyn oo loo rogaayo halbeeg yar

Tusaale 1
U beddel 12 km halbeegga mitir.

Waxaad ogtahay in hal kiilo ay u taagan tahay kun. 12 kiilometer waxay u dhigantaa 12 kun oo mitir, taas oo aan u qori karno 12 000 m.

12 km = 12 000 m


Tusaale 2
U beddel 23,2 m halbeegga millimitir.

Milli macnaheedu waa kun meelood. Halkii mitir waxaa ku jira kun millimitir.
Waxaan heleynaa 1 000 · 23,2 m = 23 200 mm.

23,2 m = 23 200 mm


Halbeeg yar oo loo beddelaayo halbeeg weyn

Tusaale 3
U beddel 2 434 mm halbeegga mitir.

Milli macnaheedu waa kun meelood. Millimitir waxaa haddaba loola jeedaa hal meel oo ka mid ah markii hal mitir loo qeybiyo kun meelood.
1 millimeter = 1/1 000 mitir.

Sidaas daraadeed 2 434 mm = 2 434/1 000 m = 2,434 m

2 434 mm = 2,434 m


Tusaale 4
U beddel 19 cm halbeegga km.Senti macnaheedu waa boqol meelood. 19 sentimitir waxaa macnaheedu tahay 19 boqol meelood oo mitir.
Waxaa loo qoraa 19/100 m = 0,19 m.

1 mitir waa kun meelood hal meel oo km, 1m =  1/1000 km.
Sidaas daraadeed 0,19 m = 0,19/1 000 = 0,000 19 km

19 cm = 0,000 19 km