3.4 Layliyo - Wareegga
1. Laydi
 
  Soo saar wareegga laydiga.
   
 
 
2. Labajibbaarane
 
  Soo saar wareegga labajibbaaranaha.
   
 
 
3. Saddexagal labaale
 
  Soo saar wareegga saddexagalka.
 
 
 
4. Saddexagal siman
 
  Waa immisa dhinacyada saddexagalka?
 
 
 
5. Lixgeesoole
 
  Dhinacyada geesoolaha wey isla egyihiin. Soo saar wareegga.
 
 
 
6. Laydi
 
  Dhererka laydiga waa 30 m, wareegga laydiga waa 100 m. Soo saar ballaca (b).
 
 
 
7. Labajibbaarane
 
  Wareegga labajibbaaranaha waa 140 m. Soo saar dhinaca (s).
 
 
 
8. Goobo
 
  Dhexroorka goobada waa 20 cm. Soo saar wareegga.
 
 
 
9. Goobo
 
  Gacanka goobada waa 12 cm. Soo saar wareegga.
 
 
 
10. Goobo
 
  Wareegga goobada waa 239 cm. Soo saar gacanka.