5.2 Layli - Jibaarrada
1. Jibaarrada soo socda u qor sida qaabka isku dhufashada.
Tusaale 22 = 2 · 2
a)
24 =
b)
(-2)4 =
c)
(-2)3 =
d)
23 =
e)
-23 =
 
 
2. Qor calaammadda jibaarka.
Tusaale
52 = +25  
a)
122 = 144  
b)
(-15)3 =  
c)
(-10)4 = 10 000  
d)
-73 = 343  
e)
84 = 4 096  
f)
-54 = 625  
g)
93 =  
h)
-(-6)7 =  
i)
112 = 121  
j)
-(-13)2 = 169  
 


 
3. Ka shaqee oo ku qor jawaabta meesha banaanka.
Tusaale
(-5)2 = +25  
a)
-(3)4 =  
b)
(-4)3 =  
c)
-25 =  
d)
73 =  
e)
-(-2)6 =  
f)
-(-6)3 =  
g)
-102 =  
h)
(-2)5 =  
i)
-(-5)2 =  
j)
(-2)6 =