5.1 Jibaarrada leh sal taban
Jibaarradu waa isku dhufasho la soo celceliyey oo tirooyinka caadiga ah lagu sameeyo. Waa kan hal tusaale:
23 = 2 2 2 = 8


Ka shaqeynta jibaarrada leh sal isku mid ah oo tirooyinka taban ah ma aha kuwa adag, tusaale noocaas ahna sidan ayuu noqon karaa:

(-2)3 = (-2) (-2) (-2) = -8

Hab fiican oo looga shaqeeyo jibaarrada leh tirooyin taban waa in isirada la isugu dhufto laba laba:

(-2) (-2) = 4

4 (-2) = -8


Arrin aad muhiim u ah marka aan ka shaqeyneyno jibaarrada waa qaansooyinka. Fiiri tusaalahan:

(-3)2 = (-3) (-3) = 9

-32 = -(32) = -(3 3) = -(9) = -9

Gunaanadku wuxuu noqonayaa in aad heleyso jawaabo kala duwan oo ku xiran in salku uu ku jiro qaansada iyo in kale.