6.1 Isku geynta soo noqnoqata
Waxaan ognahay in isku dhufashada sideedaba ay la mid tahay isugeynta dhawr jeer tirada laysku geeyey.
3 4 = 4 + 4 + 4 = 12

Markaad tiro lagu dhufanaayo jajab tobanle waxaa la raaca habka caadiga ah ee isku dhufashada.
3 0,8 = 0,8 + 0,8 + 0,8 = 2,4

Tusaale aad u fudud aan soo qaadano:


Maryan waxay orodaa afar maalmood todobaadkiiba. Mar waliba waxay oroddaa 0,5 mil. Immisa mayl ayey oroddaa todobaad waliba?

0,5 + 0,5 + 0,5 + 0,5 = 4
0,5 mil = 2 mil