1.1
مقدمه
اعداد کسری در بسیاری از مواقع زندگی انسان به کار آمده و مورد استفاده قرارمی گیرد ما در موقع خواندن (مطالعه)، حرف زدن(بحث و گفتگو) و البته حساب کردن بدون آنکه به آن فکر کرده باشیم از اعداد کسری استفاده می کنیم. همچنین زمانیکه می خواهیم با کمک کتاب آشپزی غذا یا شیرینی درست کنیم  و یا درموقع تقسیم کردن یک پیتزا با دو ست خود از کسر استفاده می کنیم.


Foto: Fotofinnaren روزنامه ای که می خوانی پراز اعداد کسری است وهمچنین وقتی که با دوست قرار وقت می گذاری از اعداد کسری استفاده می کنی.

 یادگیری و تسلط به کسر در ریاضی مهم و لازم است تا راحت تر بتوان قسمتهای دیگر ریاضی را درک کرد.


Foto: Fredrik Enander