3.4 Andra månghörningar
Månghörningar kallas också (slutna) polygoner.

Regelbundna och oregelbundna

Oregelbunden sexhörning

Regelbunden sexhörning

En oregelbunden månghörning kan ha olika långa sidor och olika stora vinklar.

En regelbunden månghörning har lika stora sidor och vinklar. I den här månghörningen går en diagonal genom mittpunkten.

Femhörning – pentagon

Sexhörning – hexagon

Regelbunden femhörning.

Regelbunden sexhörning.
Sjuhörning - heptagon

Åttahörning – oktogon

Oregelbunden sjuhörning.

Regelbunden åttahörning.