5.1 Potenser med negativ bas
Potenser går vi igenom i avsnittet om naturliga tal och där får du lära dig att potenser är upprepad multiplikation. Här är ett exempel:


23 = 2 · 2 · 2 = 8Potensräkning med negativa tal i basen är inte svårare och ett exempel kan se ut så här:


(-2)3 = (-2) · (-2) · (-2) = -8

En bra metod vid potensräkning med negativa tal är att multiplicera två faktorer i taget:

(-2) · (-2) = 4

4
· (-2) = -8Något som är mycket viktigt är när man räknar med potenser är parentesen. Titta på detta exempel:


(-3)2 = (-3) · (-3) = 9

-32 = -(32) = -(3 · 3) = -(9) = -9


Slutsatsen blir alltså att du får olika svar beroende på om basen står inom parentes eller ej.