3.1 Minustecknet
Visste du att minustecknet har två olika betydelser? Innan du börjar att räkna med negativa tal är det bra att du lär dig att skilja på dess betydelse.
  • Subtraktion, d v s i en räkneoperation visar det när vi ska subtrahera ett tal.
    Exempel: 5 – 3

  • Negativa tal, d v s när vi ska visa att ett tal är negativt.
    Exempel: -14

Det är viktigt att du kan skilja mellan dessa båda betydelser, och vi kommer i fortsättningen att visa räkneoperationen med mellanrum före och efter, och negativa tal utan mellanrum. Alltså precis som vi har gjort i exemplen ovanför. Ibland förekommer det att räkneoperationen skrivs med långt minustecken och det negativa talets tecken skrivs med ett kort minustecken framför.

På många räknare kan du se en knapp för räkneoperationerna och en annan för negativa och positiva tal.