2.1 Uppleva negativa tal
I början av detta avsnitt visade vi olika situationer där du kan komma i kontakt med negativa tal. Vi ska titta lite mer på de här exemplen och du ska få några frågor att fundera på:
 • Temperatur
  Om temperaturen är -4ºC en vinterdag, och temperaturen sjunker 3ºC, d v s det har blivit 3ºC kallare, hur kallt är det då? Vid vilken av dessa två temperaturer känner du att det är kallast?

 • Pengar
  Om du lånar 150 000 kr av banken till en bil kan man säga att du är skyldig banken 150 000 kr, eller att du har en balans i banken på -150 000 kr. Om du lånar ytterligare 70 000 kr, vilken är din balans i banken då?

 • Att åka hiss
  Tänk att du står i en hiss där knapparna -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 (0 står för vanligtvis för entréplanet) finns. Vad innebär egentligen -2 och -1? Vilken våning ligger lägst?

 • Havsnivå
  Ytan i Döda havet ligger 392 m under det vi brukar kalla havsnivån. Eftersom havsnivån är 0 m så kan vi också skriva det som -392 m. Delar av landet Nederländerna ligger också under havsnivån, och den lägsta punkten där ligger 6,7 m under havsnivån, d v s -6,7 m. Ligger Nederländerna eller ytan på Döda havet närmast havsnivån? Vilket av talen -6,7 och -392 är störst och vilket är minst?

 • Tidszoner
  Om Chile har GMT (Greenwich Mean Time) –5 timmar och klockan är 12.00 i Greenwich. Är klockan då mer eller mindre i Chile? Vad är klockan i Chile?