8.2 Przedrostki
Przedrostek pochodzi z języka łacińskiego i oznacza fragment wyrazu dodawany po lewej stronie do słowa podstawowego. Przedrostki używane w matematyce posiadają  pewną wartość, dlatego też stosujemy je przy wyrażaniu dużych i małych liczb. Na tej stronie omówimy przedrostki, za pomocą których wyrażamy liczby leżące między 0 i 1.
Przykład

„Światło widzialne – ta część promieniowania elektromagnetycznego, na którą reaguje siatkówka oka człowieka w procesie widzenia -  zawiera się w przybliżeniu w zakresie długości fal 400 – 700 nanometrów.”

400 nm = 400 · 0,000 000 001 m = 0,000 000 4 m
400 nanometrów = 400 części miliardowych metra

Przedrostka nano używa się najczęściej w jednym z działów techniki, którą nazywamy nanotechniką. Nazwę tę można wytłumaczyć tym, że w nanotechnice bada się obiekty wielkości atomów, a jeden atom ma średnicę rzędu 0,1 nm.
Poniżej znajduje się tabela z przedrostkami najczęściej stosowanymi przy zapisywaniu liczb między 0 i 1.

Decy, centy i mili istniały w tabeli przedrostków układu SI od końca osiemnastego wieku. Pozostałe przedrostki znajdujące się w tabeli przedrostków układu SI były zatwierdzane przez Międzynarodowe Biuro Miar i Wag od roku 1960.