8.1 Czytanie małych liczb
Co to jest  mała liczba?

Zanim zaczniemy omawiać małe liczby, musimy uzgodnić, jakie liczby będziemy nazywać małymi liczbami. Mówiąc małe liczby, będziemy mieć na myśli wszystkie liczby dodatnie, mniejsze od 1, które możemy zapisać za pomocą skończonej ilości cyfr  występujących po przecinku.

Liczby zawarte między 0 i 1 możemy czytać w dwojaki sposób. Na przykład:

„Zero przecinek …” lub nazywając poszczególne części liczby.

Poniżej omówimy, w jaki sposób czytamy liczby zawarte między 0 i 1 nazywając poszczególne części liczby.

Przykład 1

Liczbę 0,367 czytamy:

  • „0 przecinek 367"
  • „367 tysięcznych"

Czytając małe liczby używamy zazwyczaj tego drugiego sposobu, czyli powyższą liczbę przeczytamy „367 tysięcznych”.

Dla ułatwienia, możemy rozumować w ten sposób, że ustalamy tylko, jaką część stanowi ostatnia cyfra tej liczy. W powyższym przykładzie jest to cyfra 7 i stanowi część tysięczną. Mamy więc 367 tysięcznych.Przykład 2Ostatnią cyfrą liczby zapisanej powyżej jest 5 i stanowi ona część dziesięciotysięczną. Mamy więc 45 części dziesięciotysięcznych, czyli przeczytamy „45 dziesięciotysięcznych".