1.1 Wprowadzenie
Sprawdzając definicję rόwnania w słowniku, można natrafić na rόżnego rodzaju definicje. Aby wytłumaczyć pojęcie rόwnania jak najprościej, mόwimy, że:
  • rόwnanie jest to rόwność dwόch wyrażeń algebraicznych, ktόre nazywamy lewą i prawą stroną rόwnania
  • rόwnanie, to wyrażenie zawierające jedną lub więcej niewiadomych. Jeżeli rόwnanie zawiera jedną niewiadomą, to zastępujemy ją literą x.
Przykład:

5x + 2 = 18

Litera x zastępuje niewiadomą, a 5x + 2 rόwne 18, jest rόwnością.


Wzory i rόwnania

Wiele naukowych i technicznych wzorόw zapisuje się w postaci rόwnań. Jednym z przykładόw jest wzόr na obliczanie objętości kuli (piłka jest kulą).
Foto: Specialpedagogiska institutet, Multimediabyrån

Jednym ze słynnych rόwnań jest rόwnanie Einsteina
E = mc2, gdzie jest opisany związek między energią a masą.


Bild: Torben Freytag
Więcej o wzorach pokażemy w rozdziale Wzory i rόwnania.