3.5 Ćwiczenia – Funkcje w postaci wzorów
1. Od wzorca do funkcji
  Jaką funkcję opisuje następujący przykład, przedstawiający zmieniającą się ilość gwiazdek?
 
   
 
 
2. Wzory
  Metr materiału kosztuje 100 kr. Za pomocą którego z poniższych wzorów można obliczyć cenę pewnej ilości metrów materiału?

a)   y = 100 + x
b)   y = 100 ÷ x
c)   y = 100
x

 
 
 
 
3. Wzory
 

Cena za przejazd taksówką w dni powszednie między godzinami 06.00 i 19.00 wynosi:
opłata podstawowa 40 kr plus opłata 14,50 kr/km.

Za pomocą którego z poniższych wzorów można obliczyć cenę za przejazd taksówką?

a)   y = 40 + 14,5x
b)   y = 40x + 14,5
c)   y = 40x + 14,5x

 
 
 
 
4. Tabele współrzędnych
 

Podaj funkcję y (która zależy od x) za pomocą wzoru:

a)
 
b)
 
c)
 
 
 
5. Funkcje i wykresy
 
  Dopasuj odpowiedni wykres do każdej z podanych funkcji.
a) y = x +2
b) y = x - 5
c) y = 2x + 3