3.4 Układ współrzędnych
Gdy sporządziliśmy już tabelę współrzędnych i otrzymaliśmy w niej współrzędne kilku punktów, zaznaczamy otrzymane punkty w układzie współrzędnych. Następnie łączymy zaznaczone punkty i zauważamy, że otrzymaliśmy linię prostą. Jest to zatem zależność liniowa (funkcja liniowa).Jeżeli nie jesteś pewny, w jaki sposób zaznacza się punkty w układzie współrzędnych, powtórz to, zaglądając do rozdziału Układ współrzędnych.