3.2 Wzór
Funkcję możemy przedstawić również za pomocą wzoru. Pisząc wzór, zmienne wyraża się za pomocą liter. Zauważyłeś z pewnością, że w funkcjach najczęściej używane są litery x i y. We wzorach natomiast, naturalne jest używanie innych liter.

Wygodnie jest używać liter x i y, ponieważ osie układu współrzędnych również oznaczone są za pomocą x – oś odciętych i y – oś rzędnych. My użyjemy więc liter x i y, a ty możesz wybrać te litery, które chcesz.

y: całkowity koszt rozmów telefonicznych
x: czas rozmów telefonicznych w minutach

Aby obliczyć całkowity koszt  rozmów telefonicznych, pomnożymy czas rozmów przez 2, ponieważ każda minuta rozmowy kosztuje 2 kr.

Aby wyliczyć y, pomnożymy x przez 2.

Otrzymaliśmy zatem wzór, który zapisujemy w matematyce:

y = 2 x