1.1 Wprowadzenie
Na pewno już słyszałeś o czterech działaniach arytmetycznych. Większość obliczeń, które wykonujemy w matematyce, wykonujemy przecież za pomocą któregoś z tych działań.

Być może już wcześniej nazywałeś te działania :

  • dodawaniem
  • odejmowaniem
  •  mnożeniem
  • dzieleniem

Ten dział matematyki nazywamy arytmetyką. Słowo arytmetyka oznacza tyle, co sztuka liczenia. A jeżeli potrafimy posługiwać się tymi czterema działaniami arytmetycznymi, to posiadamy umiejętność liczenia, prawda?