1.1 Wprowadzenie
Ten rozdział jest poświęcony przeglądowi rόżnych części geometrii. Tutaj znajdziesz krόtkie objaśnienia i streszczenia mόwiące o pojęciach i figurach geometrycznych.