4.1 Enhetsomvandling
Att omvandla längdenheter är inte svårt om du har koll på nedanstående prefix.

Från större till mindre enhet

Exempel A
Uttryck 12 km i meter.

Förhoppningsvis vet du att kilo står för tusen. 12 kilometer betyder alltså 12 tusen meter och det skriver vi som 12 000 m.

12 km = 12 000 mExempel B
Uttryck 23,2 m i millimeter.

Milli betyder tusendel. Det går alltså ett tusen millimeter på en meter.
Vi får 1 000 · 23,2 m = 23 200 mm
.

23,2 m = 23 200 mmFrån mindre till större enhet

Exempel C
Uttryck 2 434 mm i meter.

Milli betyder tusendel. Millimeter betyder tusendels meter.
1 millimeter = 1/1000 meter

Alltså är 2 434 mm = 2 434/1 000 m = 2,434 m

2 434 mm = 2,434 mExempel D
Uttryck 19 cm i km.

Centi betyder hundradel. 19 centimeter betyder 19 hundradels meter.
Det skrivs 19/100 m = 0,19 m.

1 meter är en tusendels kilometer, 1m = 1/1000 km.
Alltså är 0,19 m = 0,19/1 000 = 0,000 19 km

19 cm = 0,000 19 km