2.3 Gamla längdmått
I Sverige använde vi förut många längdmått som idag inte används.
Aln
En aln är 59,4 cm.

År 1605 sattes en riksstandard för alnen. År 1665 då ett enhetligt måttsystem infördes för hela Sverige blev alnen ett huvudmått som de andra längdmåtten relaterades till. Den var ”grundenhet” fram till slutet av 1800-talet då metersystemet infördes.


Fjärdingsväg
En fjärdingsväg är 2 672 m.

En fjärdingsväg var en fjärdedel av en gammal svensk mil om 10 688 meter.


Steg
Ett steg är 90 cm.


Kabellängd
En kabellängd är 185,2 m.

En kabellängd var ett längdmått till sjöss. En kabellängd var från början 100 famnar = 178 m. Senare blev en kabellängd 185,2 m = 1/10 sjömil (distansminut).


Stenkast
Ett stenkast är 40-50 m.

Med detta mått avsåg man den längd man kunde kasta en medelstor sten. Den vanligaste måttangivelsen för ett stenkast var 50 steg, vanligen 40 - 50 meter. Ett ordspråk från Småland: Den som ser ett slagsmål på ett stenkasts håll är inte vittnesgill.Fingerbredd
En fingerbredd är 1,85 cm.


Tum
En tum är 2,47 cm.

Tum är en gammal längdenhet som kan härledas till bredden av en manstumme. Enligt 1665 års system var 1 tum (verkstum) = 2,474 cm, dvs 1/12 fot. I 1855 års decimalsystem var 1 tum = 2,969 cm, dvs 1/10 fot.


Tvärhand
En tvärhand är 8-10 cm.

1 tvärhand = 4 tum = 8 - 10 cm. Tvärhand var ett vanligt mått och användes bl a för att ange isens tjocklek.


Fot
1 fot är 29,69 cm.


Kvarter
1 kvarter är 14,84 cm.


Famn
En famn är 1,78 m.

En famn är också ett gammalt längdmått till sjöss.
En svensk famn är 6 fot = 3 alnar = 1,78 meter.
Famn användes som mått på vattendjupet som fastställdes med lodning.