2.1 Längdbegrepp

Längst och kortast
Här ser du tre pennor. Kan du avgöra vilken som är längst och kortast?


Om vi placerar dem intill varandra blir det lättare.Här ser vi att den gula pennan i mitten är längst. Den blå till höger är kortare än den gula i mitten och längre än den gröna pennan till vänster.Egna enheter
Innan man bestämde att vi skulle mäta avstånd i metersystemet så fanns det en rad olika enheter. I historieavsnittet kanske du har läst om att vi använde fot och famnar o s v.

Om du skulle beskriva en sträcka t.ex. hur långt ditt skrivbord är kan du göra det med hjälp av en egen enhet.

Exempelvis skulle du kunna använda en fjärrkontroll som enhet. Då skulle du kunna avgöra längden på ett bord med hjälp av enheten fjärrkontroll. Fjärrkontroll kan du för korta fj.

Hur många fjärrkontroller är ditt skrivbord?Foto: Fredrik Enander
 
Kanske är det 6 fjärrkontroller långt, 6fj.

Som du säkert förstår så skulle det vara krångligt och svårt om alla hade sina egna enheter när de skulle uttrycka längd. Därför har man i Europa och stora delar av världen enats om en gemensam längdenhet: 1 meter. Den kan du läsa om i nästa avsnitt.