1.2 Historik

Addition (+) och subtraktion (-)
Den första räkneoperationen vi känner till i historien är addition. För att lösa uppgifter med addition användes redskap som abakus (kulram) och inkafolket använde sig av trådar i olika färger som de gjorde knutar på.

Det äldsta tecknet för räkneoperationer, som man känner till, är ett subtraktionstecken: . Det hittades i Egypten på papyrusrullar.

Tecknen "+" och "–" kommer från när man skördade olika sädesslag och stoppade skörden i säckar. Det fanns en säck som man måttade vikten efter och om säckarna vägde mer eller mindre än denna säck blev det ett plus eller ett minus.


Multiplikation (·) och division (÷)
När talen i multiplikation blev stora behövdes verktyg för att hantera detta. Grekerna tog hjälp av pythagoriska tabeller, babylonierna använde kvadrattabeller och kineserna kulramar. Romarna hade väldigt svårt att multiplicera med sina romerska siffror.

1632 användes tecknet "x" för multiplikation för första gången.

Babylonierna och indierna var de första som använde sig av division och de hade ett namn för varje element – dividend, divisor och kvot, ord som vi använder än idag. Araberna tog med sig divisionen till Europa under medeltiden. 1202 presenterade Leonardo de Pisa ett sätt att uttrycka division som innebar att man skrev talen på en rad istället för i bråkform. En matematiker vid namn Oughtred började använda tecknet " : " för division år 1647.


Potenser (x²) och Rötter (√)
De första som använde sig av potenser var babylonierna. Det vet man eftersom man har hittat lertavlor med matematiska uträkningar från floden Eufrats strand.

Araberna lärde sig att räkna med rötter från indierna, vilka kallade räkneoperationen för "gidir" som är en översättning från sanskritsens ord "mula" som betyder växt och rot. "Varga mula" betyder kvadratroten ur.

Ordet rot – rötter kommer från latinets "radix" eller "radicis" som betyder rot.


Lika med (=) , större än (>) och mindre än (<)
Likamedtecknet skrevs för fösta gången av Robert Recorde i hans bok "The ground of arts", publicerad i London 1582. På 1700-talet användes för första gången tecknet för större än " >" och mindre än " <".