1.1 Wprowadzenie
Statystyka oznacza liczenie i mierzenie rόżnych rzeczy. Jest na przykład statystyka mieszkańcόw danego kraju, ktόra sprawdza ilość mieszkańcόw w kraju, ilość mężczyzn i kobiet, ich wiek, miejsce zamieszkania, ilość ich dzieci i tak dalej. Jest rόwnież statystyka innych rzeczy jak na przykład przedsiębiorstw, handlu, wynikόw głosowania w wyborach etc.

Mając prawidłową statystykę można porόwnać ze sobą rόżne rzeczy i dowiedzieć się tego, co nie zawsze wydaje się jasne. Statystyki używa się często przy podejmowaniu decyzji w ważnych i w mniej ważnych sprawach. Politycy, naukowcy i przedsiębiorstwa często opierają się w swojej pracy na danych statystycznych. Statystyka jest jedną z części matematyki. Badania statystyczne prezentuje się zwykle za pomocą tabel i diagramόw.

Umiejętność odczytania i zrozumienia tabel oraz diagramów jest coraz ważniejsza w naszym codziennym życiu. Z tabelami i diagramami spotykamy się na każdym kroku.


 


Foto: Fredrik Enander

Tabele
Jeżeli wyruszasz w podrόż, to znajdujesz informacje, przedstawione w formie tabeli na tablicach informacyjnych lub na ekranach. Informacje dotyczą odjazdόw autobusόw/ pociągόw, odlotόw /przylotόw samolotόw, opόźnienień itp.


Foto: Fredrik Enander
Rezultat głosowania w wyborach do parlamentu szwedzkiego w roku 2006.
W wielu przypadkach używa się diagramόw, aby dodatkowo wyjaśnić informacje podane w tabelach. Tak na przykład podaje się wyniki głosowania w wyborach.

Tutaj widzisz wynik podany w tabeli.


Källa: SCB

Tutaj jest ten sam rezultat podany za pomocą diagramu.


Källa: SCB