3.1 Ilustrowanie funkcji za pomocą obrazków
Jak wspomnieliśmy wcześniej, funkcja oznacza pewien związek pomiędzy zmienną zależną i zmienną niezależną. Związek ten można zilustrować na cztery różne sposoby:
  • za pomocą wzorca
  • w tabeli wartości
  • za pomocą wykresu w układzie współrzędnych
  • w postaci wzoru

W tej części rozdziału omówimy wspomniane wyżej sposoby. Zaczniemy od wzorca i dla lepszego zrozumienia, użyjemy przykładu ze strony 2.1.Jedna minuta rozmowy telefonicznej, przez telefon komórkowy, kosztuje 2 kr. Zilustrujemy to za pomocą stosów z jednokoronówek. Zmienną niezależną  jest ilość minut rozmowy, a zmienną zależną całkowity koszt rozmowy.
 

1 min
2 min
3 min
Foto: Fredrik Enander

Opłata za rozmowę trwającą jedną minutę wynosi 2 kr, za rozmowę trwającą dwie minuty 4 kr, trzy minuty 6 kr itd.