1.1 Wprowadzenie
Słowo funkcja oznacza wzajemną zależność dwόch wielkości. Wyobraź sobie, że posiadasz jakąś maszynę. Aby ta maszyna funkcjonowała, to musimy jej podać informacje. Istnieje więc związek pomiędzy podaną informacją, a tym, co maszyna robi.

Samochόd jest taką maszyną, ktόra funkcjonuje rόżnie w zależności od podanej informacji. Istnieje zależność pomiędzy tym, że ty dodajesz gazu, hamujesz itp., a tym, jak samochόd reaguje. Reakcja samochodu jest więc funkcją zależną od otrzymanej informacji.


Foto: Christian Almstedt,
Maszyna wykonująca czynności
Wyobraź sobie, że maszyna na prawo jest zaprogramowana do wykonywania działań.

Istnieje pewna zależność między liczbą, ktόrą podajemy, a liczbą, ktόrą otrzymujemy. Maszyna traktuje każdą podaną liczbę według tych samych reguł. Tę zależność nazywamy funkcją.


Foto: Fredrik Enander