2.2
واحد های اندازه گیری وزن
واحد های یکسان سیستم متریک در بیشتر جاهای دنیا استفاده می شود. این واحد ها بر یک پایه ی استاندارد بین المللی SI-systemet) ) بنا شده است. در سوئد هم از این روش ها استفاده می شود. کیلوگرم (kg) واحد پایه برای وزن است.
 
گرم - g
با حرف g نشان داده می شود.
گرم یکی از کوچک ترین واحد های اندازه گیری وزن است.
برای وزن های بیشتر یا کمتر از گرم ، از پیشوند استفاده می شود. به عنوان مثال یک هزارم گرم
(1/1000 g) ، میلی گرم نامیده می شود و  1 mgنوشته می شود .


Foto: Fredrik Enander


زعفران گران ترین ادویه جهان معمولا در بسته های  0,5 g فروخته می شود.
آیا شی دیگری را می شناسید که با واحد گرم اندازه گیری شود؟

هکتو گرم – hg
با حرف hg نشان داده می شود.
در زبان روزمره hg فقط هکتو گفته می شود.
هکتو یک پیشوند است و معنی آن صد است.
بنابراین یک هکتوگرم برابر با صد گرم است.

1 hg = 100 g


Foto: Fredrik Enander

وزن گودیس (تنقلات شیرین) معمولا با هکتو نشان داده می شود.
کیلو گرم - kg
با حرف kg نشان داده می شود.
در زبان روزمره به کیلوگرم فقط کیلو می گویند.
کیلو یک پیشوند است و معنی آن هزار است.
بنابراین یک کیلوگرم برابر با هزارگرم است.

1 kg = 1000 g


Foto: Fredrik Enander

میوه و سبزیجات معمولا با کیلوگرم وزن کرده می شود.
تنTon
با حرفی نشان داده نمی شود.
تـُن تلفظ می شود.
1 ton = 1000 kg


Foto: Christian Almstedt, aLotOfPhotosAvoirdupois

واحد اندازه گیری که در امریکا و تا یک اندازه ای در انگلیس و کانادا استفاده می شود. (البته این سه کشور رسما از واحد های متریک استفاده می کنند)  Avoirdupoisبر پایه ی پوند بنا شده است . یک پوند متشکل از 16 اُنس و نام آن از واژه ی فرانسوی ״avoir de pois״ کالاهایی که وزن می شود ریشه می گیرد.

تبدیل واحدهای این سیستم را در جدول زیر می بینید:

چند واحد قدیمی استاندارد که هنوز استفاده می شوند:
قراط  carat
و انس  troy ounceهستند.

قراط

قراط با حرف c نشان داده می شود. واحد اندازه گیری برای الماس و دیگر سنگ های قیمتی است.
یک قراط برابر با 200 میلی گرم
(0,200 gram) است.
در اندازه گیری مروارید یک کرات به 4 grains تقسیم می شود. کلمه ی گراینس grains ریشه ی یونانی دارد و عنوان دانه های میوه درخت یوهانس بوده است.


Foto: Fredrik Enander
این دانه ها به عنوان واحد های اندازه گیری وزن در تجارت استفاده می شده است. به همان دلیل کلمه ی قراط برای واحد اندازه گیری وزن استفاده می شود.

تعریف واحد قراط در سیستم متریک یا به عبارت 200 میلی گرم در سال 1914 معرفی و در بیشتر کشور های اروپایی وبسیاری کشور های خارج از اروپا استاندارد شده است.


Troy ounce
انس – ounce
یک انس  (ozt)برابراست با  480 grains (31,1 gram) و در تجارت فلزات گران بها مثل طلا، پلاتین و نقره استفاده می شود.