2.5
ساعت
روش های مختلفی برای اندازه گیری زمان وجود دارد و معمولی ترین آن ساعت است. گونه های مختلفی از ساعت وجود دارد. ساعت ها در طول زمان تکامل یافته اند.
 


ساعت آفتابی

نام دیگر آن سایه انداز است. ساعت آفتابی از یک تیر ویک کمان با علامت گذاری هایی برای وقت تشکیل شده است. تابش آفتاب بر تیر سایه ای روی کمان ایجاد می کند که از روی آن زمان را می توان خواند.
احتمالا ساعت های آفتابی قدیمی بسیار ساده بوده اند و صفحه ای از چوب، سنگ یا فلز، داشته عمود و سایه انداز بوده است. ساعت آفتابی در طول قرون وسطی تکامل پیدا کرده است. ساعت آفتابی یک سایه انداز موازی با محور زمین داشته که جهت آن به طرف ستاره ی قطبی (شمال) بوده است.


Foto: Fredrik Enanderساعت آبیساده
ترین فرم این گونه ساعت ها تشکیل شده است از یک ظرف که از داخل علامت گذاری شده است وبا یک سوراخ در کف آن تا آب آهسته از ظرف بیرون برود. ساعت های آبی ساده از2000 سال قبل از میلاد مسیح شناخته شده بودند. در ساعت های آبی پیشرفته یا به اصطلاح  klepsydror ، آب از داخل ظرف
(که در آن حجم آب همیشه یک اندازه بود) بر روی یک چرخ آبی می چکید و چرخ آبی عقربه ای را به کمک یک چرخ دنده به حرکت در می آورد.


ساعت شنی

ساعت شنی از دو مخزن که با راه باریکی به هم وصل هستند تشکیل شده است.
از آن راه باریک شن از مخزن به مخزن دیگر می ریزد.
ساعت شنی در طول قرون وسطی تا قرن 1800 معمول بوده است و در سفر های دریایی و طول مدت کار و استراحت که 30 دقیقه بود استفاده می شده است. ریختن شن از یک مخزن به مخزن دیگر 30 دقیقه طول می کشیده است.


Foto: Fredrik Enander

ساعت های آنالوگ (مکانیکی)

ساعت های مکانیکی در طول سال های 900 درست شدند و بعد با پاندول و فنر ظریف تر شدند. اولین ساعت جیبی در اوایل قرن 1500 درست شد. اما در طول سال های 1700 بود که می شد آن ها را به راحتی حمل کرد.
یک ساعت آنالوگ سه عقربه برای نشان دادن ساعت، دقیقه و ثانیه دارد.


Foto: Fredrik Enander
ساعت های دیجیتال

ساعت های دیجیتال در اواخرقرن 1900 استفاده شد. در این ساعت ها زمان با ارقام نشان داده می شود. یا با زمان 24 ساعته و یا با زمان 12 ساعته. تصویر زیر ساعت دو و یک دقیقه ی بعد از ظهر را نشان می دهد.


Foto: Fredrik Enanderساعت های اتمی
ساعتی که بر حرکت الکترون ها در یک اتم و یا مولکول بنیان شده است. این ساعت ها دقیق ترین ساعت هایی هستند که در حال حاضر استفاده می شوند. از سال 1967 به بعد از یک ساعت اتمی cesiumklockan برای وقت گیری استاندارد استفاده می شود. یک ساعتاتمی در طول یک میلیون سال، یک ثانیه سریع تر یا آهسته تر حرکت می کند. دانشمندان در حال تکامل ساعت اتمی دقیق تری هستند. (+-1 s/miljon Śr)