2.3
شماره ی شخصی (تاریخ تولد و شماره ی شناسایی)
شماره ی شخصی، نشان هویت یک شخص است که در دفتر اسناد سوئد ثبت شده باشد. شماره ی شخصی در سوئد از سال 1947 م به راه انداخته شد. شماره ی شخصی توسط اداره ی مالیات بعد از ثبت در اسناد به شخص داده می شود. شماره ی شخصی تشکیل شده از سال، ماه و روز تولد و هم چنین چهار شماره ی شناسایی (که شماره ی تولد نامیده می شود) .
در زبان عامیانه به آن چهار شماره ی آخر گفته می شود.

مثال:

شماره ی شخصی بالا از عددهای زیر تشکیل شده است :
91 – سال تولد 1991
09 – ماه نه سپتامبر
22 – روز تولد در ماه سپتامبر
69 – کد استان که تا قبل از سال 1990 به کار می رفت. ازسال 1990 این شماره را اتفاقی انتخاب می کنند.
693 – عدد زوج برای پسرها و عدد فرد برای دختر ها
xxx7- رقمی که با کمک رقم های دیگرمحاسبه می شود.

نتیجه می گیریم که شماره شخصی بالا برای شخصی است که متولد 22 سپتامبر 1991 است و آن شخص یک دختر است.