1.3
واحد های اندازه گیری زمان در قدیم
انسان تقریبا همیشه احتیاج به آگاه کردن خود از زمان داشته است. فصل ها تغییر کرده و بر روی زندگی تاثیر می گذاشتند. به عنوان مثال در سوئد تفاوت بسیاری بین زمان های مختلف سال و روشنایی وجود دارد، انسان ها باید کار خود را با آن وقف بدهند.

چونگی محاسبه ی زمان در طول یک یا شروع یک سال جدید همه جای دنیا یک جور نیست در نقطه های مختلف جهان از تقویم هایی استفاده می شود که روش محاسبه ی ماه ها و سال در آن مختلف است.
 
در تقویم فارسی سال نو با بهار شروع می شود. در تقویم مسلمانان طول یک ماه برابر با زمانی است که ماه یک بار دور کره ی زمین می چرخد. دور زدن ماه به دور کره ی زمین کمتر از 30 روز طول می کشد و به همین دلیل سال مسلمانان 354,3 روز است.

در بیشتر کشورهای جهان از تقویم  gregoriansk
استفاده می شود که طول یک سال در آن 365 روز است، به استثنای سال کبیسه که 366 روزاست در هر چهار سال اتفاق می افتاد.

این روش محاسبه ی تقویم در سال 1582 م. در رم پذیرفته شد ولی در سوئد از سال 1753 م این تقویم مورد استفاده قرار گرفته می شد.
تقویم  gregoriansk
درچین نیز استفاده می شود اما چینی ها تقویم خود را هم حفظ کرده اند برای این که روزهای مهم در فرهنگ خود، مانند سال نوی چینی و فستیوال ماه که در ستاره شناسی نیز استفاده می شود، را بتوانند محاسبه کنند.