1.1
آشنایی با حـَجـم
حجم مقیاسی است برای اندازه گیری گنجایش. فرض کنید مقداری آب که در یک ظرف جا می گیرد حجم یا گنجایش آن ظرف است.

به مثال های زیر توجه کنید :
در بطری بزرگ، نوشابه ی بیشتری جا می گیرد پس حجم بزرگ تری دارد.
این بطری ها به ترتیب 1 لیتر، 5 dl و
33 dl گنجایش دارند.


Foto: Fredrik Enander
یک بشکه نفت 200 لیتر گنجایش دارد.


Foto: Fredrik Enander
در بدن یک انسان متوسط حدود 4,5 لیتر خون موجود است.


Foto: Fredrik Enander