7.4 Liczby dziesiętne w liczniku
Zazwyczaj wykonując działania z liczbami dziesiętnymi w liczniku, stosujemy metodę rozszerzania (patrz str. 7.2) i skracania ułamków.

Podziel liczby: 0,4 ÷ 4.

Rozszerz licznik i mianownik przez 10:

0,4 4 = = 4 40

Następnie skróć przez 4:

4 40 = = 1 10 = 0,1

Wyobraź sobie, że masz sznurek długości 0,4 m ( 4 dm ) i chcesz go podzielić na 4 równe części. Jaką długość będzie miała każda część? Odpowiesz 1 dm (0,1 m).