7.3 Dzielenie przez 10, 100 i 1000

Dzielenie liczb dziesiętnych przez 10, 100, 1000 itd nie jest zbyt skomplikowane. Na pewno zauważysz, że znaczenie cyfr w liczbie dziesiętnej będzie się zmieniało. Każda cyfra danej liczby „przesunie się” o jedną lub więcej pozycji w prawo.

Czy pamiętasz, że tego typu zagadnienie omawialiśmy na stronie 2.3?


Foto: Fredrik Enander

Sposób, którego użyjemy w poniższych przykładach, to właściwie rozszerzanie ułamków (popatrz na stronę 7.2).


27 100 = = 0,27

Podamy przykład z liczbą dziesiętną w liczniku.


Przykład A

1,2 ÷ 10

Jeżeli rozszerzymy licznik i mianownik 1,2 ÷ 10 przez dziesięć, to otrzymamy dwanaście setnych, co zapisujemy 0,12.

1,2 10 = = = 0,12


Przykład B

1,37 ÷ 10

Jeżeli rozszerzymy licznik i mianownik ułamka 1,37 ÷ 10 przez sto, to otrzymamy 137 tysięcznych, co zapisujemy 0,137.

1,37 10 = = = 0,137Spróbuj za pomocą kalkulatora podzielić różne liczby dziesiętne przez 10, 100 i 1000. Co się stanie ze znaczeniem cyfr, gdy na przykład podzielimy 1253,7 przez 100?

= ?

Przestudiuj kilka przykładów:

a. 73,82 10 = 7,382
b. 73,82 100 = 0,7382
c. 73,82 1 000 = 0,07382