7.1 Nieznany czynnik
Zaczniemy od przykładu z liczbami całkowitymi.
= ?
Gdy dzielimy dwie liczby, to możemy powiedzieć, że wykonujemy pewnego rodzaju działanie odwrotne do mnożenia.

Odwrócimy pytanie i zapiszemy je w postaci mnożenia. Będzie to wyglądało następująco:


5 ? = 10

Poszukujemy więc czynnika, który pomnożony przez 5 da wynik 10.
Ten czynnik jest oczywiście równy 2, ponieważ 5 ∙ 2 = 10. Jest to również wynik dzielenia:
10 ÷ 5 = 2

Znaleźliśmy zatem wynik dzielenia przez odszukanie nieznanego czynnika (2) podczas wykonywania mnożenia.


Przykład z liczbami dziesiętnymi:

= ?
Tutaj możemy się zastanowić; „ przez jaką liczbę pomnożyć 0,2 aby otrzymać 0,6?”

Zapiszemy w postaci iloczynu:

0,2 · ? = 0,6

Szukany czynnik jest równy 3, ponieważ 0,2 · 3 = 0,6.
Zatem 0,6 ÷ 0,2 = 3.