6.3 Mnożenie przez 10, 100 i 1 000

Mnożenie liczb dziesiętnych przez 10, 100, 1 000 itd. nie jest zbyt skomplikowane.
Na pewno zauważysz, że znaczenie cyfr w liczbie dziesiętnej będzie się zmieniało. Każda cyfra danej liczby „przesunie się” o jedną lub więcej pozycji w lewo.

Przykład: 0,3 · 10


Foto: Fredrik Enander

Możesz rozumować w następujący sposób:
3 dziesiąte · 10 = 30 dziesiątych = 3 całe

 Zapiszemy liczbę w postaci ułamka zwykłego:

0,3 10 = 10 = = 3

Spróbuj pomnożyć różne liczby dziesiętne przez 10, 100 i 1 000 za pomocą kalkulatora.
Co się stanie ze znaczeniem cyfr, gdy na przykład pomnożymy liczbę 1,257 przez 100?

Trzy przykłady:

a. 3,476 10 = 34,76
b. 3,476 100 = 347,6
c. 3,476 1 000 = 3 476

Następne trzy przykłady:

d. 0,0954 10 = 0,954
e. 0,0954 100 = 9,54
f. 0,0954 1 000 = 95,4