6.1 Powtarzające się dodawanie
Jak już wiesz, mnożenie to również powtarzające się dodawanie.

3 · 4 = 4 + 4 + 4 = 12

Jeżeli masz pomnożyć liczbę całkowitą przez liczbę dziesiętną, postępujesz dokładnie w ten sam sposób.

3 · 0,8 = 0,8 + 0,8 + 0,8 = 2,4Przykład z życia codziennego:

Mirjam trenuje bieganie cztery dni w tygodniu. Na każdym treningu przebiega 0,5 mili.

Ile mil przebiega w ciągu tygodnia?

0,5 mili + 0,5 mili + 0,5 mili + 0,5 mili = 4 · 0,5 mili = 2 mile