5.3 Metody
Dodając i odejmując liczby dziesiętne można używać różnych metod. Poniżej podamy kilka propozycji pokazujących, w jaki sposób możesz rozumować i zapisywać liczby, wykonując na nich działania.
Algorytm dodawania i odejmowania pisemnego
Jedną z propozycji jest pisemne wykonywanie działań. Do tego potrzebujesz kartkę papieru i ołówek.

Popatrzmy na dwa przykłady: 1,45 + 13,2  i  13,2 – 1,45

Ważne jest, aby prawidłowo podpisać liczby, to znaczy aby części dziesiąte znalazły się pod częściami dziesiątymi i setne pod setnymi:

T= Dziesiątki
E= Jedności
t= Części dziesiąte
h= Części setne

Obliczanie pamięciowe
Mimo że będziesz obliczał w pamięci, będzie ci potrzebna kartka papieru i ołówek. Wykonasz podwójne obliczenia, aby lepiej zapamiętać. Na przykład osobno dodasz wszystkie części, a następnie otrzymane wyniki dodasz do siebie.

Zastosujemy ten sam przykład, co wyżej.

13,2 + 1,45 =

(10+3+1)
+
(0,2+0,4)
+ (0,05) =
(10+4)
+
(0,6)
+ (0,05) =
14
+
0,6
+ 0,05 = 14,65