5.2 Dodawanie i odejmowanie części różnego typu
Pamiętasz z pewnością, że:Gdy będziemy dodawać i odejmować całości, dziesiąte, setne, i tysięczne części, to musimy mieć kontrolę nad cyframi po przecinku.


Dodamy następujące liczby:

5 dziesiątych + 13 setnych

Łatwiej będzie, gdy zamienimy je na części tego samego typu.

13 setnych = 1 dziesiąta i 3 setne

Zapisujemy zatem:

Zauważ, że dodajemy części dziesiąte z dziesiątymi, części setne z setnymi itd.


Teraz zajmiemy się odejmowaniem następujących liczb:

23 setne – 1 dziesiąta

Tutaj również będzie łatwiej, gdy je zamienimy na części tego samego typu.

23 setne = 2 dziesiąte i 3 setne

Zapisujemy więc: