4.1 Zaokrąglanie liczb dziesiętnych

Ile kosztuje 43,6 litra benzyny, jeżeli cena jednego litra wynosi 10,97 kr?

Obliczenie 43,6 · 10,97 daje wynik 478,292 kr.

Nie można zapłacić dokładnie 478,292 kr zatem trzeba zaokrąglić. Tutaj zaokrąglamy wynik do 478,50 kr lub 478 kr i 50 öre. Ponieważ nie posiadamy części dziesiątych öre, jednego öre lub dziesięciu öre, musimy zaokrąglić do najbliższego 50 öre lub 0,5 kr.


Foto: Fredrik Enander
Popatrzmy na dwa przykłady wyjaśniające sposób postępowania przy zaokrąglaniu.


Przykład A

Zaokrąglij następujące liczby do części dziesiątych.Przykład B

Zaokrąglij 3,8501 do jednego miejsca po przecinku czyli do części dziesiątych. Jak widzisz 3,8501 znajduje się bliżej liczby 3,9 niż 3,8. Zaokrąglamy ją więc do 3,9.