2.3 Jajabka tiro ahaaneed
Xisaab ahaan marka la qoraayo  jajabka waxaa la isticmaalaa tirooyin iyo calaamado.

Intaadan baran qaabka jajabka loogu qoro hab tiro ahaan, waxaa loo baahan yahay inaad fahamto erayadan:
Hal bar (nus) = =

Hal-sadexaad(sadex-meelood meel)

= =
Hal-afaraad
(Afar-meelood meel)
= =
Laba-sadexaad
(sadex-meelood laba meel)
= =