1.1 Horudhac
Waxaa jira marar badan oo aad u baahato inaad isticmaasho xisaabta jajabka loo yaqaan. Markaad hadlayso ama aad wax akhrineyso waxaad isticmaashaa oo adeegsataa xisaabta jajabka adiga oo aanan sidaas u ogeyn. Waxaad u adeegsataa xisaabtaan jajabka ah meelo badan sida qiyaasaha la isticmaalo marka cuntada la diyaarinaayo, marka aad qeybineysid cuntada qaarkood sida pizza-da la cuno.
 

Foto: Fotofinnaren
Xitaa wargeysyada waxaad ka helaysaa tirooyinka jajabka, weliba markaad qof la sameysaneysid waqti balan waxaad isticmaashaa jajab.

Waa muhiim in la fahmo ama in laga shaqeeyo xisaab jajab ah si loo fahmo qeybaha kale ee xisaabta.


Haddaba waa muhiim inuu qofka yaqaano tirada jajabka ah si uu u barto oo uu u fahamo qeybaha kale ee xisaabta!

Foto: Fredrik Enander