3.6 Rozwinięta forma zapisywania liczb
Gdy uczyłeś się o liczbach naturalnych, z pewnością nauczyłeś się zapisywać liczby w rozwiniętej formie. Może to wyglądać następująco:

Słownie:
4 352 =  4 tysiące + 3 setki + 5 dziesiątek + 2 jedności

Za pomocą liczb:
4 352 = 4 000 + 300 +50 + 2

Za pomocą liczb, które są iloczynem cyfry danego rzędu przez jego wartość:
4 352 = 4 1 000 + 3 100 +5 10 + 2 1
 

Przykład A

Jak już wiesz, liczbę dziesiętną możemy napisać w następujący sposób:

0,63 = 0 całych + 6 dziesiątych + 3 setne

1 dziesiąta = 10 setnych, dlatego też 0,63 możemy wyrazić jako 0 całych i 63 setne. Czyli:

63 setne = 6 dziesiątych i 3 setne

To również możemy zapisać za pomocą liczb:
0,63 = 0 + 0,6 + 0,03

Zapiszemy także za pomocą liczb, które są iloczynem cyfry danego rzędu przez jego wartość:
0,63 = 0 1 + 6 0,1 + 3 0,01
 


Przykład B

1 całość  = 10 dziesiątych

3,2 = 3 całe + 2 dziesiąte = 32 dziesiąte

Za pomocą liczb:
3,2 = 3 + 0,2 = 3 1 + 2 0,1


Przykład C

0,586 = 586 tysięcznych = 5 dziesiątych + 8 setnych + 6 tysięcznych

Za pomocą liczb:
0,586 = 0 + 0,5 + 0,08 + 0,006 = 0 1 + 5 0,1 + 8 0,01 + 6 0,001