3.3 Oś liczbowa
Popatrz dokładnie na podaną oś liczbową.

Druga oś liczbowa jest powiększeniem przedziału liczbowego od 0 do 1 na tej pierwszej osi liczbowej.

Poniżej jest narysowana ta druga oś liczbowa na dwa różne sposoby, najpierw podzielona na części dziesiąte, a następnie na części setne.


Przykład A

Zaznacz liczby 0,05 i 0,2 i zdecyduj, która liczba jest większa.

Jeżeli zaznaczymy liczbę 0,05 na osi z częściami setnymi i 0,2 na osi z częściami dziesiątymi, to zauważymy, że 0,05 < 0,2.
Przykład B

Która liczba jest większa 0,1 czy 0,10?

Postępujemy podobnie jak wyżej i zaznaczamy 0,1 na osi z częściami dziesiątymi i 0,10 na osi z częściami setnymi.

Zauważ, że liczby są zaznaczone w tym samym miejscu na obydwóch osiach, co oznacza, że mają taką samą wartość.

Obydwie liczby mają 0 całości i 1 dziesiątą. A że 0,10 ma 0 setnych nie ma większego znaczenia, ponieważ 0 setnych nie zmienia wartości liczby.

Zatem: 0,1 = 0,10