3.2 Każda pozycja cyfry ma konkretne znaczenie

7,381 = 7 całych 3 dziesiąte 8 setnych 1 tysięczna
7 całych 3 decy 8 centy 1 mili

Przecinek dziesiętny oddziela całości od ułamków .

Zilustrujemy to poniżej.

Cyrfa 7 jest w rzędzie jedności.
Cyfra 3 jest w rzędzie części dziesiątych.
Cyfra 8 jest w rzędzie części setnych.
Cyfra 1 jest w rzędzie części tysięcznych.