3.1 Ważne przedrostki
Słowa decy, centy i mili powinno się dobrze rozumieć, gdy wykonuje się obliczenia na liczbach dziesiętnych. Słowa te nazywamy przedrostkami. Z pewnością słyszałeś o takich jednostkach jak decymetr, centylitr i miligram. Teraz zastanowimy się, co te przedrostki właściwie oznaczają.

Przykłady: