2.5 Ćwiczenia – Od ułamków zwykłych do dziesiętnych
1. Które z następujących ułamków, zapisanych w postaci liczby dziesiętnej, mają nieskończone rozwinięcie dziesiętne?
a)
3
4
b)
1
3
c)
4
5
d)
5
6
e)
1
9
f)
7
8
 
 
 
2. Zapisz w postaci ułamka dziesiętnego:
Przykład Pięć setnych 0,05
a) Trzy dziesiąte
b) 47 setnych
c) Osiem tysięcznych
d) 75 tysięcznych
e) 2765 dziesięciotysięcznych
f)

Dwie stutysięczne

g) 35 dziesiątych
 
 
3. Zapisz w postaci liczby dziesiętnej:
Przykład Cztery całe i pięć dziesiątych 4,5
a)

Siedem całych i pięć dziesiątych

b) 589 setnych
c) 3008 tysięcznych
d) 192 dziesiąte
e)

Dwie całe i 83 tysięczne

f)

Pięć całych i 62 tysięczne

g) 350 dziesiątych