2.4 Liczba mieszana
Również liczbę mieszaną możemy zapisywać w postaci liczby dziesiętnej.

1 całość = dziesięć dziesiątych

= 1Jeżeli liczba jest większa od jednego, zapisujemy części w następujący sposób:

Dwie całe i jedna dziesiąta.

1 całość
1 całość
1 dziesiąta
2 całe 1 dziesiąta = =
2,1