2.3 Części dziesiętne, setne i tysięczne

Ten obrazek ilustruje jedną całość. Cały obrazek jest pomarańczowy.

jedna całość = 1

Tutaj widzisz obrazek ilustrujący jedną całość podzieloną na 10 części tej samej wielkości. Trzy z tych części są pomarańczowe. 3/10 obrazka ma więc kolor pomarańczowy. Za pomocą ułamków dziesiętnych zapisujemy 0,3.

= 0,3


Na tym obrazku podzielono jedną całość na 100 części tej samej wielkości. Pokolorowano 30 części, które w postaci ułamka zapisujemy 30/100. W postaci ułamka dziesiętnego: 0,30 co oznacza również 0,3.

= = 0,3

Na tym obrazku podzielono jedną całość na 100 części tej samej wielkości. Pokolorowane zostały 43 części, co w postaci ułamka zapisujemy 43/100. W postaci ułamka dziesiętnego: 0,43.

= 0,43

Tutaj podzielono jedną całość na 1000 części tej samej wielkości Jak dokładnie popatrzysz, to zauważysz, że jedna część została pokolorowana. Możemy ją wyrazić za pomocą ułamków: zwykłego 1/1000 i dziesiętnego 0,001.

= 0,001
Tutaj możesz zobaczyć różne części zaznaczone w tej samej figurze.


Pomarańczowym kolorem zaznaczono 1/10, część dziesiątą.

Niebieskim zaznaczono części setne, na tym rysunku 2/100.

Zielony przedstawia części tysięczne, tutaj 4/1000.

Na tym obrazku zaznaczyliśmy również części dziesięciotysięczne. Jeżeli dokładnie popatrzysz, to zauważysz 9/10 000 pomalowanych na czerwono.