2.2 Dokładnie czy nie
Jeżeli próbowałeś, za pomocą kalkulatora, zamienić ułamek zwykły na ułamek dziesiętny, to zauważyłeś, że niektóre ułamki mają skończone rozwinięcie dziesiętne, to znaczy ograniczoną ilość cyfr po przecinku. Inne liczby mają nieskończone rozwinięcie dziesiętne, czyli nieskończoną ilość cyfr po przecinku.

Przykładem ułamka ze skończonym rozwinięciem dziesiętnym jest:

= 0,375
     
Przykładem ułamka z nieskończonym rozwinięciem dziesiętnym jest: = 0,666666666...