2.1 Części w postaci dziesiętnej
Części całości można zapisać w różny sposób: za pomocą ułamka zwykłego, ułamka dziesiętnego oraz za pomocą procentów. Poniżej znajdziesz kilka przykładów ilustrujących różne sposoby zapisywania części, od ułamków zwykłych do procentów.

jedna druga
=
=
=
0,5
=
50 %
 
jedna czwarta
=
=
=
0,25
=
25 %
 
jedna ósma
=
=
=
0,125
=
12,5 %
 

Spróbuj sam, za pomocą kalkulatora, zapisać ułamki zwykłe w postaci ułamków dziesiętnych. Zapisz liczbę np. 1/5, 1/9 itd. w postaci dziesiętnej.