1.1 Historia i podłoże
Liczenie za pomocą liczb dziesiętnych nie zawsze było oczywiste. W Chinach zaczęło się już w IV wieku, natomiast w Europie liczby dziesiętne pojawiły się w XVI wieku. Do Szwecji dotarło liczenie za pomocą liczb dziesiętnych dopiero około 1625 roku.

Na początku XVII wieku pojawiły się pierwsze szwedzkie podręczniki do matematyki. Pisane były często po łacinie, a ich treść czerpana była z podręcznikόw innych krajόw. W tych czasach posługiwano się ułamkami, gdy trzeba było liczyć części z liczb całkowitych. Dlatego też zwlekano aż do XIX  wieku, zanim zaczęto używać liczb dziesiętnych w podręcznikach szwedzkich.